Atbalss

1110. Atbalss esot velna atbilde un zobošanās.
/V. Pilipjonoks, Asūne./

1111. Kad no meža skaidra atbalss skan, tad būs labs laiks.
/S. Gūberts, 1688./

1112. Ja gans no rīta govis dzenot kliedz un šis kliedziens tālu atbalsojas, tad būs jauks laiks.
/I. Ozoliņa, Rīga./ Lasīt tālāk

Atāls

1106. No atāla aitām noiet vilna.
/K. Jansons, Plāņi./

1107. No atāla kumeļiem utis metas.
/K. Jansons, Plāņi./

1108. Ja atāls aug ātri, tad drīz būs lietus.
/J. Rubenis, Ērgļi./ Lasīt tālāk

Astes zvaigzne

1104. Astes zvaigzne neesot uz laba, drīzi vien varot pa stāvēt, ka šinī gadā [ kad astes zvaigzne parādījusies] celšoties vai nu karš, mēris, bads, vai notikšot cita kāda liela nelaime.
/Latv. Av. 1853. 149 (38)./

1105. Māņticīgi cilvēki priecājas, kad astes zvaigznei aste stāv uz augšu, jo tas rādot uz labu.
/Latv. Av. 1858. 143./

Ass

1102. Ratiem koka asi taisot, resno galu vajaga likt labā pusē, jo citādi rati neiet pa ceļu, bet skrien no tā nost.
/J. A. Jansons, Piņķi./

1103. Ja ass karst, tad kāds mīlē.
/K. Pavasare, Valmiera./

Asins kaite

1100. Savārītas ozolu lapas un bērzu tāsītes, ko vējš vēdina, der cilvēkiem pret asins kaiti. Asinszāles (Hipericum perforatum).
/V. Strautiņš, Taurupe un Zelgauska./

Asinszāles

1101. Asinszāles tiek lietotas pie lopu slimībām.
/A. W. Hupel, Top. Nachrichten, IV, 1789. 293./