Atāls

1106. No atāla aitām noiet vilna.
/K. Jansons, Plāņi./

1107. No atāla kumeļiem utis metas.
/K. Jansons, Plāņi./

1108. Ja atāls aug ātri, tad drīz būs lietus.
/J. Rubenis, Ērgļi./

1109. Ja rudenī atāls lēni aug, tad rudzi vēlu sējami, ja ātri aug, tad agri jāsēj.
/P. Zeltiņa, Ikšķile./