Gulta

Aršīna

1069. Aršīnu nevar likt uz gultas, tad tur būs kāds mironis.
/N. Pilipjonoks, Asūne./

Apģērbs

845. Apģērbu nedrīkst gultā likt, tad viņā nav piekrišanas.
/A. Zandare, Rīga./