Sapnis

Aka sapnī

590. Ja sapnī redz akas stuburu nolūstot, tad mirs saimnieks.
/M. Navenickis,Zasa./

Aitas sapnī

479. Kad aitas redz sapnī, tad mantas pazudīs.
/P. Zeltia, Ikšķile./

480. Ja sapnī redz aitas vai arī ar vilnu strādā, tad tas nozīmē bagātību.
/A. Aizsils, Kalsnava./

481. Kad sapnī aitu no kūts izved, tad no mājas maitu izprecē. [Sal. vilks.]
/A. Jurjāns, Jaungulbene./ Lasīt tālāk

Adata sapnī

212. Ja sapnī adatas redz, tad būs sirdssāpes.
/M. Zaube, Rīga./

213. Ja sapnī redz adatu, būs sāpes. [Sal. izkapts, nazis.]
/J. Kalniņš, Druviena./