Aitas sapnī

479. Kad aitas redz sapnī, tad mantas pazudīs.
/P. Zeltia, Ikšķile./

480. Ja sapnī redz aitas vai arī ar vilnu strādā, tad tas nozīmē bagātību.
/A. Aizsils, Kalsnava./

481. Kad sapnī aitu no kūts izved, tad no mājas maitu izprecē. [Sal. vilks.]
/A. Jurjāns, Jaungulbene./

482. Ja pa sapnim pats savu aitu pārdod, tad pašam drīz būs kāzas.
/H. Skujiņš, Smiltene./

483. Ja kāds, kam ir lopi, sapnī redz aitu nocērpam, tad tam kāds zaudējums.
/A. Aizsils, Prauliena./

484. Aitu diena, jēru diena jeb buduļu diena svinēta otrdienās priekš pelnu dienas.
/A. Vaskis, Tukums./

485. Labā laikā padebešus sauc par aitu mākoņiem.
/K. Jansons, Plāņi./