Aizdzeršana

486. Aizdzeršana notiek pa lielākai daļai starp triju ķēniņu dienu un aizgavēni parasti jaunā mēnesī. Jauniķis, pierunājis kādu radinieku vai paziņu par svātu, brauc līgavas lūkoties, uzdodot arvien kādu citu nolūku. Ja paredzama vienošanās, tad jauniķis liek galdā degvīnu un nu notiek tā sauktā aizdzeršana.
/Latvis 1925. 1072, Asūne./