Aizgulēts

Aizgulēts piens

518. Mātes piens, kas visu nakti (jeb dienu un nakti) ir krūtīs stāvējis, nav bērnam dodams, jo citādi bērns dabūtu ļauno aci. P. p. Kaujams lops nemirtu, ja ļaunā acs to uzskatītu.
/Rīgas bibliotekas manuskr./

Aizgulēts bērns

517. Par aizgulētiem bērniem sauc tādus, kuŗiem māte, zīdot ar krūti, kādu nakti zīdīšanu pārtraukusi un pēc tam atkal atjaunojusi. Tādi bērni varot, ar acīm vien uzskatot, aizvilt svešu naudu, kur tik vien viņam patīkoties. [Sal. atzīdenis.]
/K. Lielozols, Nīca./