Asins

Asins kaite

1100. Savārītas ozolu lapas un bērzu tāsītes, ko vējš vēdina, der cilvēkiem pret asins kaiti. Asinszāles (Hipericum perforatum).
/V. Strautiņš, Taurupe un Zelgauska./

Asinslaišana

1099. Asinslaišanu izdarīja veciem cilvēkiem, kuriem āda veca un cieta un tā tad ar ragu likšanu nevarēja nekā panākt. Asinslaidēji cirta ar blieti rokas lielajā dzīslā. Dažreiz ļoti vecam cilvēkam nemaz nevarēja asiņu uzdabūt un tā par velti sakapāja visas dzīslas.
/K. Saržants, Blīdiene./

Asins sapnī

1089. Ja sapnī redz mājā asinis, tad būs lielas bēdas priekšā.
/P. Š., Rīga./

1090. Ja pa sapņiem sev iegriež un tek asinis, būs lielas sirdssāpes.
/L. Ozola, Rīga./

1091. Ja sapnī redz asinis, tad būs bēdas, sirdssāpes.
/K. Jansons, Plāņi./
Lasīt tālāk