Asins sapnī

1089. Ja sapnī redz mājā asinis, tad būs lielas bēdas priekšā.
/P. Š., Rīga./

1090. Ja pa sapņiem sev iegriež un tek asinis, būs lielas sirdssāpes.
/L. Ozola, Rīga./

1091. Ja sapnī redz asinis, tad būs bēdas, sirdssāpes.
/K. Jansons, Plāņi./

1092. Ja sapnī asinis redz, tad būs sirdssāpes.
/M. Zaube, Rīga./

1093. Ja sapnī redz asinis, tad būs lielas žēlabas.
/J. Jurjāns, Jaungulbene./

1094. Ja sapnī radz pie sevis asinis, tad būs lielas žēlabas.
/J. Kriķis, Starti./

1095. Ja sapnī redz asinis, tad būs lielas nepatikšanas.
/A. Kondrāts, Cēsis./

1096. Kad sapnī redz asinis, tad saka, ka tuvumā būs bēres.
/J. Rupjais, Asūne./

1097. Kad sapnī redz asinis tekam, tad tas ir skādē, arī teic, ka tas zīmējoties uz lietu.
/Āronu Matīss, Bērzaune./

1098. Ja sapnī redz asinis, tad snigs sniegs.
/M. Driņķe, Ranka./