Jērs

Aitas neglabā jēru

286. Ja aita nemīl savu bērnu, tad jāņem bērns klēpī un jātur aitai priekš acīm un jādzied: “Kā meita skatās spogulī, tā lai aita skatās savā jērā!”
/F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 163, 452./

287. Lai aita mīlētu savu jēru, tad aizgaldā jāmet kaķis vai suns.
/M. Veidenberga, Vecmokas./

288. Lai aita mīlētu jēru, vajaga katram savas zeķes sasiet kopā, bet neatstāt atsevišķi.
/A. Ulmane, Jaunsvirlauka./ Lasīt tālāk

Jēru audzināšana

264. Rudenī saimniecēm jāvelk salmi no jumta: ja salmus izvelk pārī, tad aitām būs pāŗa jēru, ja vieneniekos, tad tik viens jērs.
/J. Smalkais, Rūjiena./

265. Ja aitai dod jumja vārpu ēst, tad tai būs divi jēri.
/F. Brīvzemnieks, 1881. VI,201./

266. Ja divas rudzu vārpas, kas augušas viena salma galā, iedod aitai, tad tai pāŗa jēru nāk. [Sal. jumis.]
/K. Jansons, Plāņi./ Lasīt tālāk