Vilna

Atāls

1106. No atāla aitām noiet vilna.
/K. Jansons, Plāņi./

1107. No atāla kumeļiem utis metas.
/K. Jansons, Plāņi./

1108. Ja atāls aug ātri, tad drīz būs lietus.
/J. Rubenis, Ērgļi./ Lasīt tālāk

Aitas kaites

446. Aita ar gaŗu asti dod vairāk vilnas un ir treknāka.
/M. Raņķis, Nīca./

447. Kad rudenī liek aitas kūtī, tad jāapskata, vai ir sarkana pluta (āda), vai balta. Ja ir sarkana, tad pa ziemu izturēs un nesprāgs, bet ja ir balta, ta nonīks.
/H. Skujiņš, Aumeisteri./

448. Kuŗām aitām pie ausīm un uz purna bija mazi raibumiņi, tās neturēja, jo tām esot neveselas iekšas.
/P. J. Raudavietis, Bērzaune. D. L. f. 188. 29./ Lasīt tālāk

Advente

222.Adventes laikā jāiet otra kūtī, jāapcērp aitām ap ausīm un kaklu, no vilnas jāizada cimdi, kuŗi jā velk rokā bites dravējot, tad bites labi padodas.
/V. Alke, Jaungulbene./

223.Ja adventes bez sniega, tad Ziemas svētkos daudz sniega.
/A. Bērziņa, Aloja./

224. Ja Adventes laikā veļa nežūst, tad nākamā vasara slapja.
/E. Medene, Meirāni./ Lasīt tālāk