Rokas

Aprunāšana

912. Kad kādu aprunā vai apsmej, tad jāuzspļauj uz kreisās rokas īkšķa naga, citādi apsmiekls krīt uz pašu apsmējēju atpakaļ.
/P. Zeltiņa, Ikšķile./

913. Ja kāds otru aprunā, tad vajaga runātājam projām ejot pieskarties, lai tas pats aiznestu savu ļaunumu.
/P. Zeltiņa, Ikšķile./

914. Kad mēles galā pumpiņa uzmetas, tad tiek aprunāts.
/P. Š., Rīga./ Lasīt tālāk

Apauklēšana

608. Kad kas jem otra bērnu rokā, tad dažreiz gadās, ka apauklētais bērns paliek melns kā zeme, smags un nespēcīgs, visa āda paliek tīri svabada un ļankarējas. Ļaudis saka: nu bērns apauklēts, ka tik smagi kliedz. Kad bērns apauklēts, tad dilst laukā.
/J. Endzelīns, Saikava./