Tēja

Asie ašķi

1072. Aso ašķu savārījumu lieto pret tūsku (ascites).
/M. Šimiņš, Brunka./

1072a. No asajiem ašķiem savāra tēju un to dzer, kad mēnešstarpas nostājas, sevišķi no saaukstēšanās.
/Etn. I, 1891. 109. Jaunsesava./

Arnika

995. Latvieši lieto arnikas ziedus tējā par līdzekli pret spiedēju un pārstaipīšanos, pārcelšanos, kādēļ to sauc arī par trūkuma zāli.
/E. Birsmanis, Latv. ārst. stādi, 1897./

996. Arnikas lieto kā trūkuma zāles pret pārpūlēšanos. Arī ievainojumus dziedē ar viņu sulu, savārījumu vai spirta novilkumu.
/M. Simiņš, Brukna./

997. Ernkājas noder pret saraustīšanos.
/P. Zeltiņa, Ikšķile./