Jēru audzināšana

264. Rudenī saimniecēm jāvelk salmi no jumta: ja salmus izvelk pārī, tad aitām būs pāŗa jēru, ja vieneniekos, tad tik viens jērs.
/J. Smalkais, Rūjiena./

265. Ja aitai dod jumja vārpu ēst, tad tai būs divi jēri.
/F. Brīvzemnieks, 1881. VI,201./

266. Ja divas rudzu vārpas, kas augušas viena salma galā, iedod aitai, tad tai pāŗa jēru nāk. [Sal. jumis.]
/K. Jansons, Plāņi./

267. Aitām vajaga dit tādas divas āboliņa galviņas, kas augušas uz viena stiebra, jo tad būs divi jēri.
/V. Zvaigznīte, Zeltiņi./

268. Ja grib, lai aitām būtu divi jēri, tad Jaungada vakarā jāsasien divi ķiploku loki pa pārim kopā.
/E. Kampare, Skrunda./

269. Lai aitām būtu pa pāŗiem jēru, tad vajaga uzmeklēt mēslu vabulīti ar daudz bērniem un iesviest to aitu kūtī.
/F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 201./

270. Ja gribējuši lai aitas labi padodas, tad mazos jērēnus saukuši par “vilku bērniem”.
/E. Kalniņa, Naukšēni./

271. Ja grib, lai aitām ir raibi jēri, tad vajag iebērt raibā cimdā zirņus, ieiet pie aitām kūtī un tos ēst.
/L. Biedriņa, Jelgava./

272. Jāber zirņi cimdā: tad aitām dzimst raibi jēri.
/J. Cinovskis, Snēpele./

273. Ja grib pavasarī raibus jēriņus, tad rudenī, kad aitas iet ar bukiem, jāieber melnā cimdā balti zirņi.
/A. Smilga, Rīga./

274. Ja grib, lai aitām raibi jēri, tad jāieber cimdā zirņi, jāiet uz stalli un jāēd. Sevišķi no svara to darīt piektdienas rītos.
/A. Zavicka, Sātiņi./

275. Kad aitu ved pie auna, tad jākaisa pupas aitu pēdās, lai aitai būtu tik raibi jēri kā pupas ziedi.
/E. Kuške, Rūjiena./

276. Lai būtu balti jēri, tad jānozog pupas un jāiedod aitām.
/E. Laime, Tirza./

277. Aitām vajaga nest maizi raibiem cimdiem, tad būs raibi jēri.
/M. Vilciņa, Pope./

278. Aitām jādod maizi ēst, kas glabāta cimdā, jo tad būs jēri raibi kā cimdi.
/A. Užāne, Skujene./

279. Ja apgrieztu, apmizotu vītola zariņu dod ēst aitām, tad raibi jēri nākot.
/J. Jansons, Plāņi./

280. Ūdens, kuŗā pupas vārītas, jādod aitām, tad būs raibi jēri.
/M. Kalniņa, Tirza./

281. Ja grib, ka aitas atnestu melnus jērus, jāapdedzina pagale un ar to nodeguli Kūķu dienas vakarā jāatspiež kūts durvis.
/K. Danovska, Rēzekne./

282. Ja aitas per ar raibu rīksti, tad aitām ir raibi jēri.
/E. Vēvere, Ļaudona./

283. Kad aitai piedzimst pārītis, tad tanī mājā būs precības.
/K. Arājs, Virbi./

284. Ja aitai atnāk jērs, tad to nevajaga ļaut apskatīt cilvēkam, kuŗam ļaunas acis, jo tad jērs ir nīkulis.
/R. Šmits, Valmiera./

285. Ja aitu uz tirgu vedot liek ar galvu pret zirgu, tad zirgam viņu grūti vilkt.
/J. Jakāns, Bebrene./