Audzināšana

Jēru audzināšana

264. Rudenī saimniecēm jāvelk salmi no jumta: ja salmus izvelk pārī, tad aitām būs pāŗa jēru, ja vieneniekos, tad tik viens jērs.
/J. Smalkais, Rūjiena./

265. Ja aitai dod jumja vārpu ēst, tad tai būs divi jēri.
/F. Brīvzemnieks, 1881. VI,201./

266. Ja divas rudzu vārpas, kas augušas viena salma galā, iedod aitai, tad tai pāŗa jēru nāk. [Sal. jumis.]
/K. Jansons, Plāņi./ Lasīt tālāk