Aizgalda

492. Cūkas aizgaldas nevar ar cirvi taisīt, tad cūkas rokas un nebarojas.
/A. Sausā, Tirza./

493. Ja aizgaldā barošanai iemesta cūka saceļotie kuiļos, tad, lai viņai tas pārietu, vajagot iekāpt cūkas aizgaldā un nevienam neredzot iesist tai trīs reizes ar velējamo vāli par pakaļu.
/H. Skujiņš, Smiltene./