Aprilis

885. Pirmais aprilis esot Jūdasa dzimšanas diena. [Sal. pirmais augusts.]
/A. Bīlenšteina rokraksts no kādas eņģeļa Miķeļa grāmatas./

886. Pirmajā aprīlī ir Jūdass piedzimis.
/A. Aizsils, Lubāna./

887. Pirmais aprilis ir nelaimes diena: tad Jūdass piedzimis.
/K. Jansons, Plāņi./
Lasīt tālāk

Apogs

882. Apogs ir nāves putns. [Sal. dzeguze, pūce.]
/H. Skujiņš, Smiltene./

883. Apogs (purva pūce) kliedz: Vi, vi, vi! un dažreiz nāk mājas tūlumā. Tas ir uz miršanu, jo viņš aŗ ir nāves zīlnieks.
/H. Skujiņš, Aumeisteri./

884. Ja apogs nāk mājas tuvumā un kliedz: ui, ui, ui! tad tas ir uz miršanu.
/H. Skujiņš./

Apoga vaina

881. Apoga vainā naktīs bērns nīkst un bolī acis kā apogs.
/K. Jansons, Plāņi./

Appļāvības

877. Par appļāvībām parasti runājuši rudzus nopļaunot. Rudzu talkās, kad beiguši pļaut, apvijuši sirpjus ar rudzu vārpām un pinuši rudzu vārpu vaiņagus, ko likuši saimniekam galvā, kad pārnākuši mājā no tīruma. Saimnieks pacienājis darbiniekus ar alu un saimniece ar sieru un citiem ēdieniem. [Sal. rudenāji.]
/B. Eriņa, Latgale./ Lasīt tālāk

Apmiršana

876. Ar apmirtu naudu (t.i. naudu, kas bijusi klāt vairākiem nomirējiem) var riebt augoņus un rozes.
/A. Aizsils, Kalsnava./

Apmāšana

875. Ja cilvēks ko dara itin kā bez apdoma, tad saka, ka tas ir nelabā apmāts.
/Branti./