Arājs

974. Ja arājs mazs un sīks no auguma, tad arī labība sīka augs.
/J. A. Jansons./

975. Arājs nedrīkst ielāpainas drēbes valkāt, lai lauki neaugtu nevienādi.
/J. A. Jansons./

976. Arājam nevajaga katla kasīt citādi miežiem aug melnas vārpas.
/M. Pelēce, Cirsti./

977. Arājs sējamā laikā tik uz zirga siles drīkstot nosnausties.
/J. Jansons, Plāņi./

978. Kad arājs ved arklu ačgārniski no lauka mājā, tad saved līdzi visādus mūdžus.
/O. Freimane, Jaunrumba./

979. Arājs pēc pirmā cēliena jānolej, tad graudi tīri augs.
/A. Lillenurms, Veclaicene./

980. Kad pirmo reizi art iet, tad arājam lej ūdeni acīs, lai viņš ardams nesnauž.
/P. Rīmanis, Krimulda. Bīlenšteina man./

981. Pavasarī, kad ejot pirmo reiz art, arājs esot jārumulē, lai viņš arot nesnaustu.
/H. Lindberga, Veselauska./

982. Kad arājs pirmo sāk art, tas jārumulē, lai ardams nesnauž.
/E. Medene, Meirāni./

983. Pavasarī, kad pirmo reizi iziet art, tad saimniecei vajagot arāju apliet ar ūdeni un dot sieru, lai labi to vasaru viss augot.
/J. Daizis, Nīca./

984. Ja arājam pirmo reizi pavasarī nedod olas un neaplej ar ūdeni, tad saka, ka tas nespēs apart laukus.
/J. Jurēvics, Kruku pag., Šauļu apr., Lietuva./