Andreja diena (30. nov.).

709. Andreja vakars ir līdzīgs jauna gada vakaram, un tai vakarā tāpat zīlējas kā jauna gada vakarā.
/H. Skujiņš, Aumeisteri./

710. Andrejā grūda miežus un vārīja ar cūkgaļu.
/H. Skujiņš, Aumeisteri./

711. Andreja dienā nevajaga labību vest mājā,jo tad salmi paliek dzīvi.
/H. Riekstiņš, B. Z. Il. pielikums, 1932. 339./

712. Andreja vakarā saimniece negrib suņus vārdā saukt, jo tad staigājot apkārt ļauni cilvēki, kas, pielabinot suņus, varot ko sliktu padarīt.
/H. Riekstiņš, B. Z. Il. pielikums, 1932. 339./

713. 30. nov., Andreja vakarā, jāņem no kāda cita cimds un jāliek apakš galvas, skaitot šādus vārdus: “Svētais Andrej, atminies,ko es šonakt vēlējies, dod man redzēt mīļāko, paša Dieva vēlēto!” Kas nu sapnī nāk pēc cimda,tas būs brūtgāns.[Sal.Mārtiņa diena. Triju kungu diena.]
/K. Pavasare, Mujāni./

714. Andra dienas vakarā ir jākliedz skurstenī šādi vārdi: “Andrej, mīļais, paklausies,ko no tevis izlūdzos: parād manim nākamo, tevis paša vēlēto!” Tas, kurš nākošā naktī parādās sapnī, ar to ir jāapprecējas.
/Ā. Jugane, Beļava./

715. Andreja vakarā jānomazgā mute un tas dvielis, ar ko slaukās, jāpaliek apakš spilvena un jāskaita tādi vārdi: “Mīļais Andrej, atminies, Ko es šonakt vēlējos! Dod man redzēt mīļāko, Paša Dieva vēlēto.”
/E. Zommere, Rauna./

716.Andreja naktī jāieliek jauns cimdu pāris pagalvī un pie tam jāskaita: Svētais Andrej, paklausies, Ko es šonakt vēlējos: Dod man redzēt mīļāko, To ko Dievs novēlējis.
/M. Eglīte, Vijciems./

717. Lai meiča uzzinātu savu izredzēto,tad Andreja vakarā sēdus gultā jāskaita: “Svētais Andrej, paklaausies, Ko es šonakt vēlējos: Redzēt savu mīļāko, Paša Dieva vēlēto!” Kas sapnī parādīsies, tas būs īstais.
/M. Poriete, Lubāna./

718. Andreja vakarā priekš gulēt iešanas vajaga nobērt zem gultas labību un teikt: “Svētais Andrej, parādi man manu nākamo!” Tad bez vārda runas aizmigt, kas sapņos parādīsies, tas būs.
/V. Greble, Kalnamuiža./

719. Andreja vakarā meitas apakš savas gultas liekot trauciņu un pār to pārliekot kociņus it kā tiltu. Pie likšanās esot jāskaita tāda dziesmiņa: “Mīļais Andrej, atminies,ko es šonakt vēlējos.Dod man redzēt mīļāko, pašu Dieva vēlēto”, tad naktī nākot pa sapņiem tas puisis un ejot pa tiltiņu. Ja tas tiltiņš no rīta esot iekritis tajā trauciņā iekšā, tad apprecēs, ja ne, tad neapprecēs.
/E. Ābole, Vijciems./

720. Andreja vakarā gulēt ejot jāatstāj apģērbs zemē un jāsakot: “Mīļais Andrej, atminies, ko es šonakt vēlējos, dod man redzēt mīļāko,paša Dieva vēlēto”, tad sapnī to redz.
/Z. Prauliņš, Aumeisteri./

721. Andreja vakarā gulēt ejot jāskaita šāds pantiņš: “Svētais Andrej, atminies, ko es šonakt vēlējos!” Tad vēlēšanās piepildās.
/P. Zeltiņa, Tome./

722. Andreja vakarā, kad gulēt iet, jāskaita tā: “Svētais Andrej, atminies, ko es šonakt vēlējos!” Tad esot kas jādomā, un tas piepildīšoties.
/ H. Skujiņš, Aumeisteri./

723. Līdz Andreja dienai jānoada jauni cimdi, kas nemaz nav mēģinot rokā jāvelk. Andreja dienas vakarā tie jāpaliek zem spilvena. Kurš nakti tos cimdus ņems, tas apprecēs.
/Fr. Vāvere, Stāmeriene./

724. Andreja naktī meitai jāliek tīri jauni cimdi zem paagalvja: kas nu sapnī nāks tos cimdus ņemt, tas tad būs nākamais vīrs.
/P. Zeltiņa./

725. Meitām Andreja vakarā jāliek pirkstaiņi pagalvī, kas pirmais nāks pirkataiņus ņemt, tas būs tās meitas brūtgāns.
/J. Banazis, Nīca./

726. Ja Andreja vakarā,neviena vārda nerunājot,apēd ābolu ar visu kātiņu, tad sapnī parādās brūtgāns jeb brūte.
/V. Spandegs, Pociems./

727. Andreja vakarā vajaga apēst ābolu ar sēklām un kātiņu, tad sapnī redzēs brūtgānu.
/A. Biša, Vijciems./

728. Andreja naktī meitām jānoēd, citiem neredzot un nedzirdot, ābols ar visu kātu, jo tad tām naktī rādās brūtgāns.
/E. Ārgals, Naukšēni./

729. Andreja naktī pulksten divpadsmitos jānoēd ābols, ka neviens nedzird, ar visu serdi un kātiņu, un pie tam jāskaita: “Mīļais Andrej, paklausies, ko es šonakt vēlējos, dod man redzēt mīļāko, pašu dieva vēlēto.” Tad sapnī redz mīļāko.
/M. Eglīte, Valka./

730. Ja Andreja vakarā noēd ābolu ar visu kātiņu, tad sapnī redzēs savu nākošo.
/R. Svekre, Valka./

731. Andrieva vakarā jāēd ābols ar sēklām un kātiņu, tad sapnī redz nākošo mūža biedri.
/Z. Biša, Rencēni./

732. Andrieva vakarā jāliek zem spilvena ābols, kurā iegriezti vairāku puišu vārdi.Pēc tam nav brīvi runāt. Rītā kā mostas, tūdaļ jākož ābolā. Kuru nu uzkož, tas ir īstais.
/G. Troica, Dzelzava./

733. Prīkš Andrīva dīnas tū dīnu pavysam nav juoād, tad naktī sapynā varēs redzēt bryuti (bryutguonu).
/T. Beča, Preiļi./

734. Andreja vakarā jānoēd vesala siļķe un ne vārda nerunājot jāiet gulēt; kas sapnī nes dzert, tas būs nākošais vīrs jeb sieva. [Sal. Jaunsgads.]
/Z. Prauliņš, Aumeisteri./

735. Andreja naktī jānoēd siļķe ar visām braunām un asakām, tā ka neviens nedzird, un arī uzdzert nedrīkst. Kurš naktī nāks un dos dzert, tas būs laulātais draugs.
/M. Eglīte, Vijciems./

736. Andreja dienā jāēd siļķe vai reņģe ar visu galvu; kas sapnī nāks un prasīs dzert, tas būs īstais precinieks.
/A. Aizsils, Kārķi./

737. Andreja vakarā jānoēd siļķe, sākot no astes gala, ar visām asakām.Tad jāiet gulēt un zem gultas jāpaliek krūzīte ar ūdeni un tai pāri jāpārliek krustiski salikti skaliņi.Kas sapņos nesīs dzert,tas apprecēs.
/A. Leimane, Mārsnēni./

738. Andreja naktī varot brūtgānu (brūti) redzēt, ja vakarā apēdot siļķi ar visām žaunām, kā no mucas ņemtu – brūtgāns došot nakti dzert.
/A. Zandere, Jēkabpils./

739. Andreja dienā meitas visu dienu gavē un vakarā apēd vienu siļķi. Kas nu naktī sapnī dod dzert, tas būs nākamais vīrs. Tāpat arī puiši zīlēja sev sievu.
/P. Š., Preiļi./

740. Andreja naktī jāvāra mēmā putra (vārot un ēdot nedrīkst runāt). Pēc ēšanas tūliņ jāiet gulēt, un ko sapņos redzēs, tas viss piepildīsies.
/K. Corbiks, Ezere./

741. Andreja dienā meita nedrīkst visu dienu ne ēst, ne runāt.Vakarā jāpaliek maizes gabaliņi apakš gultas. Kurš puisis nu nāks pa sapņiem un dos meitai ēst, tas būs viņas nākamais vīrs.
/P. Zeltiņa, Ogresgals./

742. Andreja dienā vajaga gavēt, ja grib naktī kaut ko nozīmīgu sapņot.
/M. Kalniņa, Vandzene./

743. Andreja vakarā zem gultas paliek trauku ar ūdeni un pāri divus skalus. Ko pa sapņiem redzēs, kas ved pāri, tas būs īstais.
/K. Corbiks, Jelgava./

744. Andreja vakarā jāliek (gulētājam nezinot) bļoda ar ūdeni zem gultas. Kas sapnī ies pār tiltiņu, t. i. pār skaliņu, kas pārlikts bļodai pāri, tas būs īstais precinieks.
/A. Aizsils, Kārķi./

745. Andra dienas vakarā meitām jāliek zem gultas bļoda ar ūdeni un skaliņš jāliek pāri. Ko naktī redzēs ejot pa laipu, tas būs nākamais.
/E. Skarnele, Kalncempji./

746. Andreja vakarā jauniem puišiem zem gultas jāpaliek bļoda ar ūdeni un jāpārtaisa tilts no maziem kociņiem. Gulēt ejot nav brīv ne ar vienu runāt. Kāda meita naktī bļodā mazgājoties, tā būs viņam jāprec.
/J. Jurjāns, Jaungulbene./

747. Andreja vakarā sienā vajag naglu iesist, kas tad pirmais uzkārs cepuri, tas būs nākamais vīrs.
/K. Kristape, Olaine./

748. Andreja vakarā sienā, jāiesit nagla. Kas pirmais tur pakārs drēbes, būs meitai nākamais vīrs.
/H. Riekstiņš, B. Z. II. pielikums, 1932. 338./

749. Andrieva vakarā meitai jāiesprauž stenderē kniepe, izredzētais nāks cepuri kārt.
/Z. Biša, Rīga./

750. Andreja vakarā jāiet uz kūti aitas ķert, un kad pa tumsu noķer aitu, tad jānogriež kāda vilnas sproga. Ja tā turas kopā, tad būs kāzas ar iedomāto puisi.
/P. Zeltiņa, Ikšķile./

751. Andreja vakarā jāizgriež no patīkamā puiša biksēm poga un trīsdeviņas reizes ar to jāvelk pār gluži melna kaķa muguru, un tad poga atkal jāpiešūn vecā vietā, tad iegūst to puisi par vīru.
/P. Zeltiņa, Tome./

752. Andreja vakarā jānovārot vistas ola, jāpārgriežot garāniski pušu un jānoliek iecerētam paslepus pagalvī, tad varēšot to pieburt sev.
/E. Zommere, Rauna./

753. Andreja vakarā, kad jau krēsla, jāiziet ārā; pirmajam vīrietim,ko satiek, prasa:”Kā tevi sauc?” Ar tā vārda pirmo burtu, kuru teiks, sāksies nākošā vīra vārds.
/K. Corbiks, Jelgava./

754. Ja Andreja vakarā iet ārpus loga un prasa kādu vārdu, tad, ja meita būs vaicātāja, viņai tai pašā gadā būs kāzas, bet ja sieva, tad nebūs.
/T. Dzintarkalns, Talsi./

755. Andreja vakarā vajagot iet pastaigāties, kas pirmais nāk pretī, vai arī kas pirmais sveicina,tas būs nākamais vīrs.
/V. Eglīte, Rīga./

756. Andreja dienas naktī jāatstāj pa nakti zeķe labajā kājā. Vīrietis,kas sapņos nāks zeķi novilkt,būs nākamais dzīves biedrs.
/A. Leimane, Mārsnēni./

757. Andreja vakarā jāuzvelk labajā kājā zeķe. Nedrīkst visu vakaru ne runāt, ne smieties. Kurš pa nakti novilks zeķi, būs brūtgāns.
/L. Grīnberga, Nereta./

758. Andreja vakarā vajaga matus izsukāt, bet nesapīt, muti nomazgāt, bet neslaucīt,dvieli un ķemmi nolikt pagalvī. Nakti brūtgāns nāk muti slaucīt un matus pīt,un tad dabūjot to redzēt.Vai arī āboli jāpaliek zem pagalvja, tad brūtgāns nāk ābolus ēst, un viņu var dabūt redzēt.
/V. Eglīte, Sēja./

759. Andreja vakarā jāatstāj mati nesapīti, kas pa sapņiem nāks pīt, tas būs izredzētais.
/V. Slaidiņa. Drusti./

760. Andreja vakarā jāpaliek apakš spilvena jauns mutslaucis, tad jānomazgā mute, bet nedrīkst slaucīt, un jāatlaiž mati vaļā. Kurš nu pa sapņiem nāks ņemt to mutslauci, tas būs nākošais brūtgāns.
/K. Corbiks, Jaunsvirlauka./

761. Andreja naktī pie gultas vajaga likt dvieli un ūdeni, kas pirmais no puišiem nāks mazgāties, tas būs nākamais vīrs.
/K. Kristape, Olaine./

762. Andreja naktī jāsaraksta uz papīra gabaliņiem pazīstamo puišu vārdi. Rītā neskatoties jāizvelk kāds papīra gabaliņš. Kura vārdu izvelk, tas būs nākamais vīrs.
/O. Mucniece, Venspils./

763. Andreja vakarā zem spilvena jāliek zīmītes, kur uzrakstīti kavalieru vārdi. Starp tām arī neaprakstītas. Kuru rītā izvilks,tas būs izredzētais; ja gadās neaprakstīta zīmīte, tad īstais kavalieris vēl nezināms.
/V. Slaidiņa, Drusti./

764. Andreja dienā meitām jāliek ķiršu zari ūdenī, jāiedomājas nākamais līgavainis; ja ķirši līdz Ziemas svētkiem uzzied, tad tas piepildīsies un iedomātais līgavainis būs nākamais vīrs.
/L. Vīksne, Talsi./

765. Lai uzzinātu ko vien grib, tad Andrievdienas naktī, kad iet gulēt, jāpaņemot saujiņa miežu un jāsējot gultā sakot: “Sēju, sēju miežus Andrievtēva dārzā, Dieva tēva vārdā.” Pēc tam vairs neesot ne ar vienu jārunā. Bet viss šis jādarot nevienam neredzot. Tad sapnī varot redzēt, ko vien tikai vēloties.
/E. Aizpurve, Lubāna./

766. Andrejvakarā vajag trīs reiz zagt miežus.Vakarā, kad iet gulēt, vajaga ar kreiso roku pa labo plecu sviest miežus pāri un sacīt: “Andreja vakarā es sēju miežus, dod man Ādama dārza mīļāko satikt.” Tas jāatkārto trīs reizes.Ko sapņos redz,tas piepildās.
/M. Kalniņa, Vandzene./

767. Andreja dienā jānozog sauja miežu. Nakti divpadsmitos jāiziet laukā un jāmet miežu sauja pāri kreisajam plecam, sakot: “Sēju miežus Andreja naktī, kurš mans mīļais,lai nāk tos pļaut!” Tūlīt izaugs mieži, un kāds vīrietis nāks tos pļaut.
/K. Corbiks, Kroņa- Vircava./

768. Andreja vakarā gulēt ejot, jāpaņem viena sauja kaut kādu graudu – rudzu, miežu vai citas labības, un jābeŗ pagultē, pie kam jāsaka: ” Sēju rudzus, sēju miežus, kas mani mīlē, lai nāk pļaut!” Kuŗš nakti pa sapņiem pļaus, tas būs īstais brūtgāns.
/K. Corbiks, Lielsesava./

769. Andreja vakarā, gulētājam nezinot, pagultē jāpaliek mieži, tad gulētājs sapnī redz, kas nāks pļaut, tas būs nākamais.
/A. Miglava, Gulbene./

770. Andreja vakarā ap gultu vajag miežus izkaisīt, un kas sapnī pirmais nāks pļaut, tas būs nākamais.
/K. Kristape, Olaine./

771. Andreja vakarā jāsēj auzas jeb mieži apakš gultas. Kuŗš tad nāk pļaut, tas būs tas nākamais brūtgāns.
/L. Bumbiere, Talsi./

772. Andreja nakti gulēt ejot jāiesēj pagultē auzas; kas sapņos nāks pļaut, tas būs izredzētais.
/E. Kampare, Skrunda./

773. Anderja vakarā jaunavas paņem sauju auzu, gulēt ejot sēj ap gultu un saka: ” Dieva Tēva, Dieva Dēla, Svētā Gara vārdā dod man šonakt savu draugu redzēt.” Kas pa sapņiem pļaus auzas, tas būs.
/K. Corbiks, Jelgava./

774. Andreja naktī jāsēj lini apakš gultas: kurš nāks plūkt jeb kapāt, tas būs līgava jeb līgavainis.
/L. Strute, Šķibe./

775. Andreja vakarā gulēt ejot, meitai jāizkāpj no savām drēbēm un drēbes jāatstāj turpat zemē. Kurš puisis naktī pacels tās drēbes,tas tad būs meitas nākamais vīrs.
/P. Zeltiņa, Latgale./

776. Andreja vakarā jāiet ķēķī pie žagaru pūļa un jāņem žagari. Ja žagari būs pa pāriem, tad apprecēsies, ja ne, tad tai gadā vīru nedabūs.
/A. Biša, Vijciems./

777. Andreja vakarā vajaga caur kājām skatīties krāsnī, tad redzēs savu brūtgānu no krāsns ārā nākam.
/L. Rudzīte, Vijciems./

778. Ja vīrs ar sievu labi nesadzīvo, tad viens no tiem kāpj Andreja naktī tādā kokā, kas aug ūdens malā, un skatās ūdenī.Ja nu ūdenī ierauga savu otru pusi, tad tā mirs.
/O. Mucniece, Ventspils./

779. Vīram vai sievai, kas labi nesatiek, Andreja vakarā jākāpj tādā kokā, kas aug ūdens malā, un tad jāskatās ūdenī. Ja tur ierauga savu otru pusi, tad tā tai gadā mirs.
/H. Riekstiņš, B. Z. II. pielikums, 1932. 338./

780. Ja precēts pāris gribot zināt,kurš no abiem jau nākošā gadā mirs,tad vajagot Andreju naktī iet uz kapiem, nostāties uz krustceļa un skatīties, vai uz kapiem ies vīrs vai sieva. Kuru nu tur redz,tam tanī gadā jāmirst. Bet kas to grib izmēģināt, tam to dienu jāgavē.
/J. Treimanis, Kurz., Kr. Bērze, Jkr. IV, 52./

781. Ko sapņo Andreja nakti, tas piepildās.
/J. A Jansons, Piņķi./

782. Lai izzinātu, kurš cilvēks ir vislielākais ienaidnieks, Andreja vakarā ēdot vajaga maizes druskas aizbērt azotē un gulēt ejot ietīt tās mutautiņā un palikt pagalvī. Kas druskas sapnī ņems, būs visļau nākais cilvēks.
/ H. Riekstiņš, B. Z. Il. pielikums, 1932, 339./