Alksnis

I. Nederīgs koks.
613. Pestītāja krusts bijis taisīts no alkšņa, kādēļ tai mēnesī (t.i. aprilī), kad Pestītājs krustā sists, alksnim tekot asinis. [Sal. apse, sērmūkslis.]
/P. Š., Rīga./

614. Nekad māju nepušķo ar alkšņa zariem. [Sal. Jāņa diena.]
/P. Š., Rauna./

615. Visi koki lieti der, Duj kociņi nederēja: Neder alksnis lūku plēst, Ne ērcetis slotu griezt.
/LD 30628./

616. Manis dēļ, tu elksnīti, Vai lapoji, nelapoji, Ne no tevis slotas griežu, Ne ar viju vainadziņu.
/LD 30627./

617. Ja jaunai mājai liek stūrī alkšņa ķīli, māja sabruks.
/J. Rudītis, Rīga./

618. Ar mellmižu lapām tie piena spaiņus sutina, tad ir labs piens un nevelkas.
/Veca vārdnīca (17. g. s.)/

619. Alkšņi jācērt vecā mēnesī, tad tie drīz izžūst un ir laba malka.
/A. Bergmanis, Vecogre./

620. Alkšņi, lai atvases neaugtu, jācērt vecā mēnesī.
/Atbalss k. 1892. J. Kriķis, Starti./

II. Alksnis sakarā ar labību un kāpostiem.

621. Kad alkšņiem pumpuri agri plaukst, tad agrā sēja labāk izdosies.
/E. Vīksne, Vecpiebalga./

622. Jo bagātāki alkšņu ziedi, jo labāk izdodas vasarājs.
/M. Brīdaka, Jaunroze./

623. Jo bagātāki ir alkšņu ziedi, jo labāk izdodas vasarājs.
/V. Saulīte, Mālpils./

624. Kad alkšņiem ir daudz pumpuru, tad būs labs griķu gads.
/S. Gūberts, 1688./

625. Kad alkšņiem ir daudz pumpuru, tad gaidāms labs griķu gads.
/K. Jansons, Plāņi./

626. Kad alkšņiem ir lieli pumpuri, tad tai gadā labi griķi.
/J. Dreimanis, Mēdzūla./

627. Kad alkšņiem apaļo, melno pumpuru pa pilnam, tad griķi labi izdosies.
/Atbalss k. 1892. J. Kriķis, Starti./

628. Ja pelēkiem alkšņiem daudz ciekurzīšu, tad būs labs miežu gads.
/K. Jansons, Plāņi./

629. Ja pavasarī alkšņiem daudz ziedu, sagaidāma laba miežu raža.
/J. Vieglais, Vecpiebalga./

630. Kad alkšņiem gaŗo pumpuru papilnam, tad gaidāma laba miežu raža.
/Atbalss k. 1892. J. Kriķis, Starti./

631. Ja elkšņiem ir daudz pumpuru, tad būs labi mieži.
/K. Jansons, Plāņi./

632. Ja alkšņiem daudz pumpuru, tad būs laba auzu raža.
/A. Miglava, Rīga./

633. Ja pelēkiem alkšņiem daudz pumpuru, tad būs labs auzu gads.
/K. Jansons, Plāņi./

634. Ja siena laikā elkšņiem daudz melni bumburīši, tad sagaidāma laba auzu raža.
/Z. Grīnberga, Sigulda./

635. Ja alkšņu ziediem gaŗas skaras, sagaidāms labs auzu gads.
/V. Amoliņa, Olaine./

636. Ja elkšņiem daudz ziedu, tad vasarā auzas labi izdosies.
/Z. Kozenkraniuse, Ainaži./

637. Ja pavasarī alkšņi pilni putekļu ziedu skarām, būs to gadu laba rudzu raža.
/V. Oinaskova, Ungurpils./

638. Kad ziemā alkšņi zied, tad tanī vasarā skaraini zirņi.
/I. Upenieks, Skrunda./

639. Ja alkšņiem daudz ziedu, tad tanī gadā ir skaraini zirņi.
/J. Fleišers, Skrunda./

640. Kad alkšņiem daudz pumpuru, tad – labs zirņu gads.
/K. Jansons, Plāņi./

641. Kad alkšņiem daudz ziedu, tad būs labi zirņi.
/E. Druvnese, Irlava./

642. Ja pavasarī alkšņi zied galotnēs, tad zirņi jāsēj kalnā, ja zaru vidū – tad lejās.
/M. Macpāne, Alsunga./

643. Ja alkšņiem gaŗie pumpuri vairāk, tad būs slapja vasara. Ja apaļie pumpuri vairāk, tad būs sausa vasara.
/A. Bērziņa, Aloja./

644. Kad alkšņi zied – jāsēj lini: kad virsotnes vairāk zied – jāsēj uz kalniem, būs slapja vasara; kad pazares zied – jāsēj smagākā zemē, būs sausa vasara.
/Atbalss k. 1895. P. Lodziņš, Sēļpils./

645. Ja tārpi labi noēd alkšņiem lapas, tad mieži labi padodas.
/E. Muzikante, Burtnieki./

646. Kad pavasarī spradži ēd elkšņus, tad vasarā tārpi ēd kāpostus.
/P. Zeltiņa, Ikšķile./

III. Alksnis sakarā ar kartupeļiem.

647. Kuŗu vasaru elkšņiem lapas gruzdē, tanī rudenī kartupeļi trunē.
/P. Zeltiņa, Ikšķile./

IV. Alksnis sakarā ar šķaunadzēm.

648. Kad alkšņi zied, tad nērš šķaunadzes.
/M. Navenickis, Zasa./

V. Alksnis laika zīlēšanā.

649. Ja pavasaros alkšņiem lapas plaukst pa priekšu nekā bērziem, tad slapja vasara, ja bērziem pa priekšu nekā alkšņiem, tad būs sausa vasara.
/J. Jurjāns, Jaungulbene./

650. Ja alksnis uzplaukst priekš bērza, tad būs slapja vasara.
/V. Pilipjonoks, Asūne./

651. Ja pavasarī alkšņi plaukst agrāk nekā bērzi, tad tas norāda uz slapju vasaru.
/J. Ezeriņš, Vecpiebalga./

652. Ja alkšņi uzplaukst bērziem papriekšu, tad būs lietaina vasara.
/E. Laime, Tirza./

653. Kad elkšņiem ar bērziem reizā lapas plaukst, tad ir vienmērīga vasara; ja elkšņiem pa priekšu izplaukst, tad lietaina vasara.
/J. Dreimanis, Mēdzūla./

654. Ja alkšņi izplaukst agrāk par bērziem, tad gaidāma slikta raža. (Limbažos.)
/L. Lauksaimnieks, 1921. 10./

655. Kad alksnim lapas lielas pavasaros, tad vasara būs sausa.
/M. Ķikuts, Nīca./

656. Ja rudenī uz elkšņu lapām uzsnieg sniegs un vējš lapas dzenā pa sniega virsu, tad nākošā gadā nosals mieži.
/A. Kalniņa, Jaunpiebalga./

VI. Alksnis dziedēšanā.

657. Saberztas zaļas elkšņu lapas der izplukušiem kāju pirkstiem.
/J. Rubenis, Ērgļi./