Aitu kaušana

459. Aitas jākauj jaunā mēnesī, lai gaļai aitas garša nav.
/K. Biša, Vijciems./

460. Aitas jākaun vecā mēnesī, tad nav sviedru smakas un ādas ir stiprākas.
/J. Rubenis, Ērgļi./

461. Aitas jākaun vecā mēnesī, tad gaļai smakas nav.
/K. Jansons, Plāņi./

462. Aitu kaujot dod viņai mutē kādu puķi.
/ K. Jansons, Smiltene./

463. Aitai purnu sažņaudz kaujot, lai gaļai nav aitas garšas.
/K. Jansons, Smiltene./