Aitas cērp burvji

444. Burvji un raganas apcērp aitas Ziemassvētkos, sveču dienā, Lieldienās un Jāņa dienā. Tad jānocērp arī pārējā vilna un jāieliek krāsnī. Tad burvis jeb ragana nāks lūgties, lai glābj.
/F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 204./

445. Gavēnī burvji un raganas iet apkārt pa aitu kūti un cērp vilnas sprogas no aitu galvām. [Sal. bites.]
/P. Š., Rauna./