Acu niezēšana un raustīšanās

48.Kad aci niez, dabūs raudāt.
\A. Bīlenšteina rokraksts, Zemīte un Džūkste.\

49.Ja acis niez, būs jāraud. [Sal.piektdiena.]
\Atbalss k. 1897. K. Kleinbergs, Skujene.\

50.Kad acis niez, tad dabūs raudāt.
\K. Corbiks, Jelgava.\

51.Kad kāda acs niez, tad dabūšot raudāt.
\K. Corbiks, Kroņa – Vircava.\

52.Acs niez – raudāt dabūs.
\Z. Prauliņš, Aumeisteri.\

53.Ja acis niez – raudāt dabūs.
\M. Poriete, Lubāna.\

54.Ja acī nav nekas iebiris, bet grauž – dabūs raudāt.
\J. Andersons, Sātiņi.\

55.Kad acs (vienalga, kuŗa) niez, dabūs priecāties.
\K. Kēze, Priekuļi.\

56.Ja labā acs niez, tad jāraud; ja kreisā – jāsmejas.
\P. Š., Rauna. K. Jansons, Plāņi. L. Zvaigzne, Gaujiena. V. Johansone, Jaunpiebalga un Liepa. M. Ozole, Stopiņi. P. Zeltiņa, Ikšķile.\

57.Kad labā acs niez, būs jāraud, kad kreisā – jāsmejas.
\A. Liepiņa, Lubāna.\

58.Ja labā acs niez, tad būs jāraud, bet ja kreisā – tad būs jāsmejas.
\I. Kažoka, Lubāna.\

59.Ja no rīta niez kreisā acs, tad būs jāsmej, ja labā tad jāraud. Ja pie vakara niez kreisā acs –
jāraud, ja labā – jāsmej.
\A. Leimane, Mārsnēni.\

60.Ja labā acs niez, tad būs jāraud; ja kreisā acs niez, būs jāsmejas.
\R. Svekere, Valka. L. Vintere, Matīši. L. Zvirbule, Jaunlaicene. K. Kalniņa, Katvari. V. Spandegs, Pociems. V. Hāzena, Nītaure. M. Šķipsna, Gulbene. V. Runika, Skujene. A. Bulēne, Turaida. K. Kēze, Priekuļi. V. Saulīte un V. Priedīte, Mālpils. A. Rode, Umurga. L. Bērziņa un H. Janskovska, Rīga. T. Vēvere un J. Upmalis, Ļaudona. A. Salmāns, Balvi. J. Apsalons, Sērpils. A. Berķe, Mētriena. L. Pilsētniece, Bebri. M. Štāle, Kaltene. E. Melnbārdis, Virbi. A. Šķēre, Brukna. A. Vestmanis, Jēkabnieki. V. Amoliņa, Olaine. H. Siliņa, Dobele. E. Kampare, K. Corbiks, Līvbērze. E. Tokele, Sesava. J. Jaunsudrabiņš, Nereta. M. Brīdaka, Jaunroze. V. Greble, Kalnamuiža. A. Tirdiķe, Pabažu jūrmala. K. Strautiņš, Mēdzula. I. Šīrmanis, Vilzēni. E. Lācis un J. A. Jansons, Tirza. A. Zibens, Rugāji. A. Zandere, Dole. R. Bērziņš, Džūkste. K. Corbiks, Jelgava. J. Treimanis, Bērze. E. Rotmane, Jaunauce. J. Cinkovskis, Alsunga.\

61.Ja labā acs niez -būs jāsmejas, ja kreisā – jāraud.
\T.Rigerte. Brunava.\

62.Ja kreisā acs niez -būs jāsmejas, ja labā – jāraud.
\Dzilna, Lubāna.\

63.Ja kreisā acs knieš, jāsmejas, ja labā, jāraud.
\M. Priedīte, Meirāni.\

64.Ja labā acs niez, tad dabūs raudāt, ja kreisā-smieties.
\Z. Kozenkraniuse, Ainaži. Morgenšterne, Penkule. A. Lāce, Lubāna. E. Medne, Meirāni. A. Korne, Meirāni.\

65.Ja labā acs niez, būs raudāšana; ja kreisā niez, būs smiešanās. Lai varētu izbēgt no raudā šanas, tad ar to pirkstu, ar ko berzē labo aci, jāberzē arī kreisā acs un jānospļaujas. Tad būs jāsmejas līdz asarām.
\A. Vaskis, Tukums.\

66.Kam niez labā acs, tas dabūs raudāt.
\I. Mennika, Ainaži.\

67.Kam niez labā acs, tam būs bēdas; kam niez kreisā acs tam būs prieki.
\J. Lazdāns, Kalupe.\

68.Ja labā acs niez – būs bēdas, ja kreisā – prieki.
\J. Jakāns, Bebrene.\

69.Jo nīz lobō acs, tad byus bāda, jo kreisuo – prīca.
\T. Beča, Preiļi.\

70.Ja labā acs niez, dabūs smieties; ja kresā, dabūs raudāt.
\J. Krastiņš, Irlava. J. Nīders, Alsviķi.\

71.Kad labā acs niez, tad gaidāma smiešana; bet ja kreisā, tad raudāšana.
\M. Brante, Ainaži.\

72.Ja labā acs niez, tad būs laime, ja kreisā, tad būs jāraud.
\V. Slaidiņa, Drusti.\

73.Bļauties dabūs, ja kreisā acs niez, bet smieties, ja labā niez.
\G. Pols, Staburags.\

74.Kod cylvākam lobuo acs kosuos, pīzīmēj, ka jis prīcesīs, a ka kreisuoja acs kosuos, pīzīmēj
raudot.
\V. Podis. Rēzekne.\

75.Ja kreisā acs niez, dabūs raudāt; ja labā, dabūs smieties. Dažs saka gluži otrādi.
\J. A. Jansons. Vecgrenbuļu muiža.\

76.Kad acs raustās, tad dabūs smieties.
\K. Bika, Gaujiena.\

77.Ja acis raustoties, tad esot jāraudot.
\H. Lindberga, Veselauska.\

78.Ja acs plakstieni raustās būs jāraud.
\Pētersons, Ērģene.\

79.Kad aci raustot, tad kāds no pazīstamiem mirstot.
\K. Lielozols, Nīca.\

80.Ja labā acs raustās, tad būs jāraud, ja kreisā – jāsmej.
\V. Johansone, Jaunpiebalga.\

81.Ja labā acs raustās, tad jāraud, ja kreisā jāsmejas.
\A. Užāne, Skujene.\

82.Ja labās acs kaktiņš niez, tad būs prieks.
\P.Š. Rīga.\

83.Kad kriesās acs kaktiņi niez, būs strīdus.
\K. Jansons, Pilda.\

84.Kad labā acs niez, tad kādu labu cilvēku satiksi.
\K. Jansons. Pilda.\

85.Jo lobuo acs nīz, tad kaut kas peļaj; jo kreisuo nīz, tad teic.
\V. Pilipjonoks, Asūne.\