Tabakas

Apdziru zāles

837. Apdziru zāles ir vemjams līdzeklis, kuru latvieši dzer alū vārītu, ja viņi domā, ka slimība nāk no burvības. Arī lopiem dod tādas zāles.
/A. W. Hupel, Top. Nachichten, 1777. Il, 490./

838. Apdziru zāles ( Lycopodium selago ) tik lietotas pret burvību un arī citu apburšanai. [Sal. staipekļi un arī par vemjamām zālēm.]
/A. W. Hupel, Top. Nachrichten, 1798. IV, 293./

839. Apdziru zāles (Lycopodium selago) der zemniekiem par vemjamām zālēm.
/Beschreibung der Provinz Kurland, 1805. 74./
Lasīt tālāk