Sieva

Aizprasīšana

529. Ceļa vīri sargās arī, ka kāda sieva kaut ko neaizprasītu, kad tie taisās ceļā; tad notiek tāda pati nelaime, kā kad sieviete nāk ceļa vīram pretī jeb pāriet pār ceļu.
/A. Bīlenšteina rokraksts, Kandava, Aizdzirde, Piltene un Kazdanga./

530. Kur tecēji, mīļa Māra, Zīda svārkus pacēlusi? “Tur tecēju, kur vajdzēja, Kam celiņu aizprasīji?”
/LD 1104./