Rati

Ass

1102. Ratiem koka asi taisot, resno galu vajaga likt labā pusē, jo citādi rati neiet pa ceļu, bet skrien no tā nost.
/J. A. Jansons, Piņķi./

1103. Ja ass karst, tad kāds mīlē.
/K. Pavasare, Valmiera./