Mute

Aizmāršība

523. Ja pie uzvilkta apģērba ko šuv, tad vajaga ko ieņemt mutē, lai nepaliktu aizmāršīgs.
/P. Š., Rauna. V. Spandegs, Pociems./

524. Ja kaut ko stipri piesaka (piekodina), tad tas vienmēr aizmirstas.
/H. Skujiņš, Aumeisteri./

525. Kam pie mugurā uzvilktiem svārkiem šūn pogas, tas paliek aizmāršīgs.