Lapas

Aitas ēdināšana un kopšana

235. Kas dienā dzimis, tam jātur baltas aitas, lai ietu dzīvē labi.
/L. Rone, Rīga./

236. Aitām ir zirnāji un apiņu lapas veslīga barība.
/S. Grūberts, 1688./

237. Ja aitām janvārī dod elkšņu lapas, tad aitas cauru gadu būs veselas.
/A. Zvejniece, Lubāna./ Lasīt tālāk