Egle

Aizsmakums

550. Pēc tautas dziesmām aizsmok arī priede un egle.
/P. Š./

551. Ja cilvēkam ir aizsmacis kakls, tad jādzer jēla ola.
/K. Bika, Gaujiena./

552. Ja balss aizkritusi, jādzer linu lupatas pelni ar ūdeni.
/J. Rudītis, Jaunpiebalga./