Asins kaite

Asins kaite

1100. Savārītas ozolu lapas un bērzu tāsītes, ko vējš vēdina, der cilvēkiem pret asins kaiti. Asinszāles (Hipericum perforatum).
/V. Strautiņš, Taurupe un Zelgauska./