Aitas

Aitas ēdināšana un kopšana

235. Kas dienā dzimis, tam jātur baltas aitas, lai ietu dzīvē labi.
/L. Rone, Rīga./

236. Aitām ir zirnāji un apiņu lapas veslīga barība.
/S. Grūberts, 1688./

237. Ja aitām janvārī dod elkšņu lapas, tad aitas cauru gadu būs veselas.
/A. Zvejniece, Lubāna./ Lasīt tālāk

Advente

222.Adventes laikā jāiet otra kūtī, jāapcērp aitām ap ausīm un kaklu, no vilnas jāizada cimdi, kuŗi jā velk rokā bites dravējot, tad bites labi padodas.
/V. Alke, Jaungulbene./

223.Ja adventes bez sniega, tad Ziemas svētkos daudz sniega.
/A. Bērziņa, Aloja./

224. Ja Adventes laikā veļa nežūst, tad nākamā vasara slapja.
/E. Medene, Meirāni./ Lasīt tālāk