Apsmiekls

969. Ja kāds cilvēks smejas par citu cilvēku vainām (garīgiem un fiziskiem trūkumiem), tad  šīs vainas parādās pie viņa paša bērniem.
/K. Oļļe, Mazsalaca./