Apdziras

836. Drīz pēc aizdzeršanas notiek apdziras, kurās piedalās arī jauniķa tēvs un māte un tuvākie radinieki. Jaunives sētā nobraukuši, tie jokojas, ka braukuši pirkt gotiņu, aitiņu vai kaziņu. Jauniķis bučo roku jaunives vecākiem, jaunive tāpat jauniķa vecākiem. Jaunive apklāj galdu ar baltu linu palagu no sava pūra, par zīmi, ka ar mieru iet pie jauniķa. Svāts
un jauniķis liek galdā degvīna pudeles, jaunive aptin svāta pudeli ar jostu, jauniķa pudelei uzliek cimdu pāri, kurus tie, pirmo glāzi lejot, paņem sev. Pirmā glāze jādzer jaunivei. Jaunives, viņas vecāku, brāļu un māsu glāzēs jauniķis met sudraba vai pat zelta naudu.
/Latvis, 1925. 1072. Asūne./