Apavs

805. Kad āva jaunas apavas pirmo reizi, tad bēra pelnus iekšā, lai būtu stipri, un trīs reizes nospļāvās, lai nelaime nenotiek.
/G. Pols. Valka./

806. Lai nesāpētu zobi, tad vajaga jaunus apavus pirmo reizi aut kreisā kājā.
/G. Pols, Staburags./

807. Zābaki un zeķes arvienu jāvelk papriekšu kreisajā kājā, tad zobi bojājas gan, bet nekad  nesāp.
/P. Š. jun., Vidzeme./

808. Ja kailā kājā uzaun apavu, tad tanī laikā kāds aprunā.
/K. Jansons, Plāņi./

809. Ja kāja ataujas, tad kāds aprunā.
/A. Bergmanis, Vecogre./

810. Ja kāja ataujas, tad kāds aprunā.
/O. Jaunozols, Dzelzava./

811. Ja apavs atraisās, tad viņu valkātāju kāds aprunā, lamā.
/M. Poriete, Lubāna./

812. Ja kāja ataujas, tad kāds aprunā.
/J. Vilnītis, Jumurda./

813. Ja zābaks atraisās, tad aprunā.
/J. A. Jansons. Skrīveŗi./

814. Ja noaujas kājas, nozīmē to, ka tu kaut kur tieci
aprunāts.
/V. Miķelāns, Rubeņi./

815. Kad apava auklas attaisās vaļa, tad tas tiek aprunāts. [Sal. aukla.]
/A. Skuja, Vestiena./

816. Ja atraisās labai kājai auklas, tevi kāds vīrietis aprunā. Ja atraisās kreisai kājai auklas, tevi kāda sieviete aprunā.
/K. Atgāzis, Nītaure./

817. Ja meitai atirst kreisās kājas aukla, tad kāda cita meita, to aprunā.
/V. Saperovs, Vecpiebalga./

818. Ja meitai labās kājas saite atraisās, tad to puisis aprunā; ja kreisās, – meita.
/J. A. Jansons./

819. Ja atraisās kurpes, zābaka jeb pastalas saite labajai kājai, tad aprunā kungs, ja kreisajai – dāma.
/E. Jēpe, Palsmane./

820. Ja apavs kājā apbrūk, tad kāds daudzina: ja kreisā kājā, tad runā ļaunu, ja labā, tad labu.
/Atbalss k. 1894. J. Kriķis, Starti./

821. Ja kreisai kājai aukla atirst, tad aprunā; ja labai – tad uzteic.
/Bērziņš, Ropaži./

822. Ja kreisai kājai aukla atirst, – kāds aprunā; ja labai – uzteic.
/J. A. Jansons, Rīga./

823. Kad kreisās kājas zābaka šņore atraisās, tad liela – ja labās – tad nicina.
/A. Ozoliņa, Taurene./

824. Ja apavs labai kājai atraisās, tad kāds lamā.
/K. Biša, Rencēni./

825. Ja labās kājas apavs atraisās, tad to dienu ies
slikti.
/A. Šietiņš, Taurene./

826. Ja kreisai kājai apavs atraisās – kāds slavē.
/K. Biša, Rencēni./

827. Ja labā kāja ataujas, tad kāds aprunā, ja kreisā – liela (slavē).
/E. Vēvere, Ļaudone./

828. Ja kreisai kājai auklas atraisās, tad kāds labu runā, ja labai – ļaunu.
/H. Siliņa, Dobele./

829. Ja iet pa ceļu un attaisās vaļā kurpe vai zābaks, tad kaut kas neizdosies.

/V. Rozīte, Rīga./

830. Ja ejot atraisās kurpes šņore, tad kāds aprunā.
/E. Rotmane, Jaunauce./

Apavs sapnī.

831. Ja sapnī uzvelk jaunus zābakus, kurpes, pastalas, vīzes, tad būs jauna vieta.
/A. Jaunzeme, Lizums./

832. Ja sapnī apaun vecu apavu, tad āvējs paliks vecā vietā, bet ja viņš apaun jaunu apavu, tad tas aizies uz jaunu dzīvi.

/J. Jurjāns, Jaungulbene./

833. Ja jauna sieviete apaun sapnī jaunu apavi kājās, tad tā dabū drīz brūtgānu. Vīrietis atkal dabū tautas meitu.

/Āronu Matīss, Bērzaune./