Aizmiršana

526. Ja liek ko atnest un to aizmirst, tad vajag iesiet galvas lakatiņa stūrī mezglu, tad neaizmirsīs.
/K. Corbiks, Jelgava./

527. Lai varētu atminēt, kas aizmirsies, tad jāiet atpakaļ pa tām pašām pēdām.
/P. Š., Rīga./

528. Ja kāds kur aizmirsis savu lietu, tad viņam tur atkal būs jānāk atpakaļ.
/K. Jansons, Plāņi. P. Š., Rauna./