Abra

1. Maizes abru izsvēpē ar melnas aitas vilnu, lai maize labi rūgst.
\K. Jansons, Viļāni.\

2. Abru izkasot, abrukaslis jā dod grūsnējai cūkai, tad būs vienādi sivēni.
\P. Zeltiņa, Ikšķile.\

3. Nedrīkst par maizes abru pāri kāpt, tad maize saplaisā.
\A. Grote, Pampāļi.\

4. Uz abras malas nevar mieturi klapēt, jo tad badu dzen.
\K. Lielozols, Nīca.\

5. Pēc maizes cepšanas māte lai ātri abru nes laukā, tad meitas drīz izprecēs.
\A. Zālīte, Bērzpils.\

6. Meitām maizes abra ātri jānes no istabas, tad ātri izprecē.
\A. Aizsils, Lubāna.\

7. Vīrieša drēbes nedrīkst klāt virsū uz rūgstošas maizes abras, jo tad vīrietis rūgst kā maizes
abra.
\V. Krieviņš, Daaugmale.\