Astes zvaigzne

1104. Astes zvaigzne neesot uz laba, drīzi vien varot pa stāvēt, ka šinī gadā [ kad astes zvaigzne parādījusies] celšoties vai nu karš, mēris, bads, vai notikšot cita kāda liela nelaime.
/Latv. Av. 1853. 149 (38)./

1105. Māņticīgi cilvēki priecājas, kad astes zvaigznei aste stāv uz augšu, jo tas rādot uz labu.
/Latv. Av. 1858. 143./

Ass

1102. Ratiem koka asi taisot, resno galu vajaga likt labā pusē, jo citādi rati neiet pa ceļu, bet skrien no tā nost.
/J. A. Jansons, Piņķi./

1103. Ja ass karst, tad kāds mīlē.
/K. Pavasare, Valmiera./