Asins kaite

1100. Savārītas ozolu lapas un bērzu tāsītes, ko vējš vēdina, der cilvēkiem pret asins kaiti. Asinszāles (Hipericum perforatum).
/V. Strautiņš, Taurupe un Zelgauska./

Asinszāles

1101. Asinszāles tiek lietotas pie lopu slimībām.
/A. W. Hupel, Top. Nachrichten, IV, 1789. 293./