Alus

I. Alus darīšana.

658. Alus jādara vecā mēnesī, tad tas neskābst un ir veselīgs.
/S. Gūberts, 1688./

659. Priekš alus darīšanas vajaga ēst gaļu, jo tad darītais alus būs mīksts un patīkams.
/K. Bika, Gaujiena./ Lasīt tālāk

Alksnis

I. Nederīgs koks.
613. Pestītāja krusts bijis taisīts no alkšņa, kādēļ tai mēnesī (t.i. aprilī), kad Pestītājs krustā sists, alksnim tekot asinis. [Sal. apse, sērmūkslis.]
/P. Š., Rīga./

614. Nekad māju nepušķo ar alkšņa zariem. [Sal. Jāņa diena.]
/P. Š., Rauna./
Lasīt tālāk

Aknas

609. Aknis no daudz dzeršanas sakarst.
/Langius./

610. Maziem bērniem nedrīkst ātrāk dot ēst aknas, kamēr viņš šo vārdu prot izrunāt, citādi bērns šļupstot.
/E. Kampare, Skrunda./

611. Pie aknām nedrīkst ēst maizi, lai cūkas rudzus nerok.
/E. Bērziņa, Mārsēni./ Lasīt tālāk